Loopbaantraining medewerker

Loopbaantraining voor medewerkers (theorie en praktijk)  

 

Loopbaanbegeleiding richt zich op medewerkers die vanuit een werkende positie stil willen staan bij hun loopbaanontwikkeling. Zij worden gestimuleerd in het ondernemen van acties die voorkomen dat ze vastlopen in hun werk of minder gemotiveerd worden. Medewerkers die de gelegenheid hebben om aan hun kwaliteiten te werken, leveren een optimale bijdrage aan de doelstelling van het bedrijf. Daarnaast werken zij aan hun ambities en de voortdurende verandering in de organisatie. Werkgevers zien het belang in om goede medewerkers aan zich te binden en te boeien door aandacht te hebben voor het menselijk kapitaal in de organisatie.

Individuele intake

Voorafgaand aan de begeleiding vindt een oriënterend gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden wensen en verwachtingen in kaart gebracht. De vraag van de medewerker staat hierbij centraal. Wij kiezen voor een actieve opstelling, doelgerichte aanpak en een persoonlijke benadering. De begeleiding geeft de medewerker belangrijke vaardigheden en technieken mee om weer met hernieuwde motivatie aan de slag te gaan.  Een win-win situatie dus.

Interesse? Bel of stuur ons een e-mail, dan nemen wij contact met u op.

 

Op basis van de wensen, behoeften en doelen, bepalen we samen welke delen van het programma het beste past. Bel met 0162-452 732 of vul het contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Deel 1

Focussen

Wat is focus?

Een verandering in je leven aanbrengen, een stap zetten in je loopbaan of één of ander lastig doel bereiken: het gaat allemaal niet vanzelf. Vaak worden mensen gehinderd door belemmerende gedachten en twijfels. Als je je focus weet te behouden, kun je deze hinderlijke obstakels tot een minimum beperken.

Je vergroot daardoor je kans op succes. Maar wat is nu eigenlijk focus en hoe zet je die in?

Onderwerpen:

 • Wat is focus?
 • Focus vasthouden.
 • Het nut van focus.
 • Voorbeeld: carrièrestap, een project, werkdag, taak in het hier en nu, persoonlijke ontwikkeling, scholing, levensdoel, stressreductie, ondernemerschap.

Deel 2

Persoonlijke presentatie en effectiviteit

Prestatiemotivatie ontwikkelen

Prestatiemotivatie is de innerlijke wil om goed te presteren; om doelen te behalen en succesvol te zijn. Deze motivatie hangt samen met de motivatie om falen te voorkomen. De mate waarin iemand prestatiegemotiveerd is, verschilt per persoon.

Onderwerpen:

 • Wat houdt prestatiemotivatie concreet in?
 • Hoe ontwikkel je prestatiemotivatie bij jezelf.

Deel 3

Doelstellingen en prioriteiten

Doelen stellen

Een doel is een gewenste situatie, iets dat je wilt bereiken. Als mens kun je het gedrag van jezelf, een groep of organisatie besturen door doelen te stellen.

Drie soorten doelen

Er zijn drie soorten doelen, van algemeen naar concreet:

 • ER-doelen 
 • MAGIE-doelen 
 • SMART-doelen

Onderwerpen:

 • Waaraan moeten doelstellingen voldoen?
 • Wie stellen doelen?
 • Persoonlijke doelen stellen.
 • Hoe toon je aan dat je doelen kunt stellen?
 • Competentiemanagement.
 • Doelen bepalen door feedback van anderen.
 • Oriëntatie op de toekomst.

Deel 4

Uw zelfbeeld en het beeld dat anderen van u hebben.

Persoonlijkheidsmodel

Het is goed om af en toe kritisch naar jezelf te kijken. Niet kritisch in de zin van afkeurend, maar met het doel om een goed oordeel te kunnen vellen. Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? Past het werk dat je doet wel bij je, of zou ander werk beter aansluiten bij je talenten? En wat zijn je talenten eigenlijk, en waar liggen je zwakke punten?

Persoonlijkheidsmodellen kunnen je een helpende hand bieden bij een kritische zelfreflectie en zelfonderzoek. Ze geven je aan welke vragen je moet stellen om jezelf beter te leren kennen.

Onderwerpen

 • Het enneagram.
 • Kernkwaliteiten en kernkwadranten.
 • STAR-methode. 
 • De generalist en de specialist.
 • Hoe toon je aan dat je mensenkennis hebt?

Deel 5

Effectieve communicatie.

Communiceren

Iedereen doet het. Niet alleen mondeling en schriftelijk, zelfs als je niets zegt communiceer je vaak nog. De meeste communicatie vindt zelfs non-verbaal plaats; je gezichtsuitdrukking of je lichaam geeft al snel aan hoe je ergens over denkt. Inzicht in hoe je effectief communiceert; non-verbaal of verbaal is dus van groot belang.

Onderwerpen:

 • Mondeling communiceren.
 • Gespreksmodellen.
 • Gespreksvaardigheden.
 • Luisteren.
 • Hoe toon je aan dat je goed mondeling kunt communiceren?

Deel 6

Persoonlijke uitstraling.

Je houding en uitstraling

Je persoonlijke uitstraling, presentatie, ook wel charisma is een sterke persoonlijke aantrekkingskracht die iemand uitoefent op andere mensen. Die wordt ervaren als een bepaalde uitstraling. Welke uitstraling is dat bij jou en hoe kan je die beïnvloeden.

Charismatische persoonlijkheden kunnen volksmassa's in beweging brengen, ten goede of ten kwade. Charismatisch gezag, populistisch, zelfvertrouwen enz.

Onderwerpen:

 • Charismatische eigenschappen
 • Op de voorgrond.
 • Zelfvertrouwen.
 • Positieve uitstraling.
 • Houding.
 • Welke woorden gebruik je?
 • Redenering, iets uitleggen.
 • Boeien, inspireren, goede raad of humor.

Deel 7

Uw invloed op anderen en uw omgeving.

Beïnvloeden

Beïnvloeden is een belangrijke vaardigheid als je samenwerkt. Eigenlijk willen we allemaal invloed uitoefenen op het werk, toch? Ben je office manager of directeur, je zal altijd je best moeten doen om anderen voor je te winnen. Houd je hoofd maar ook je hart erbij door goed naar de ander te kijken. Weet je welke strategie je moet gebruiken om effectief te beïnvloeden?

Onderwerpen:

 • Wanneer moet je beïnvloeden?
 • Waar staan de anderen?
 • Vier stijlen.

Deel 8

Assertief optreden.

Assertiviteit

Hoe vaak zeg je sorry, terwijl je eigenlijk niets verkeerd hebt gedaan? Zeg je soms ja, terwijl je eigenlijk nee wilde zeggen? Of verzin je een smoes om ergens onderuit te komen?
Aan de andere kant, reageer jij ook wel eens kattig op een verzoek? En houd jij altijd rekening met de belangen en gevoelens van een ander in het behalen van je eigen doelen?

Onderwerpen:

 • Wat is assertiviteit?
 • Subassertiviteit en agressiviteit.
 • Goed voorbeeld van assertieve feedback.
 • Situaties die vragen om assertiviteit.
 • Communiceren via een 'ik-boodschap'.
 • Bekwaam onderhandelen.
 • Hoe toon je je assertiviteit aan?
 • Hoe kun je groeien in assertiviteit?
 • Ondersteunende competenties en vaardigheden.

Deel 9

Feedback geven, ontvangen en vragen.

Feedback geven

Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. Je stuurt elkaar bij door commentaar te geven. Wie feedback geeft, kan ook feedback terug verwachten.

Onderwerpen:

 • Feedback kan positief en negatief zijn.
 • Negatieve feedback geven is moeilijk.
 • Onzekerheid.
 • Formule voor het geven van feedback.
 • Feedback ontvangen.
 • Feedback ontvangen is moeilijk.
 • Hoe gaan we om met feedback?
 • Regels voor het ontvangen van feedback.
 • Positieve feedback ontvangen.
 • Hoe toon je aan dat je feedback kunt ontvangen?

Deel 10

Effectief samenwerken met anderen.

Samenwerken

Misschien is dat wel de kern van je persoonlijke ontwikkeling: succesvol omgaan met andere mensen. Want voor veel functies geldt dat niet zozeer vakinhoudelijke kwaliteiten nodig zijn, maar juist het vermogen om effectief samen te werken.

Onderwerpen:

 • Werkvormen.
 • Sociale vaardigheden.
 • Sociale eigenschappen.
 • Gedrag van een teamspeler.
 • Gerelateerde vaardigheden.
 • Niveaus van samenwerken.
 • Hoe toon je aan dat je goed kunt samenwerken?

Deel 11

Persoonlijke sterktes en valkuilen.

Persoonlijke SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een methode uit de marketing, om de toekomstmogelijkheden van een product in de markt te analyseren. Je kunt het echter ook gebruiken om jouw toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt of carrièremogelijkheden bij je huidige werkgever in kaart te brengen.

Een persoonlijke SWOT-analyse is een vorm van zelfonderzoek, waarbij je nagaat:

 • Wat zijn mijn sterke punten? Waarin onderscheid ik me in positieve zin?
 • Wat zijn mijn zwakke punten?
 • Welke kansen doen zich voor?
 • Welke bedreigingen dienen zich aan?

Het is gebruikelijk de SWOT-analyse weer te geven als een matrix met vier vakken:

Kansen         Bedreigingen

Sterkten       Zwakten 

Hoe staat een SWOT-analyse in relatie tot je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Deel 12

Uw zelfvertrouwen vergroten.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je in je zelf kunt hebben. Het geloof dat je op eigen kracht taken aankunt en met tegenvallers kunt omgaan. Zelfvertrouwen werkt positief door, in je leven. Hoe meer zelfvertrouwen en zelfrespect je hebt, hoe beter je je voelt en hoe positiever anderen tegen je aankijken.

Onderwerpen:

 • Wat houdt zelfvertrouwen in?
 • Waarom is zelfvertrouwen belangrijk?
 • Welke competenties komen hierbij kijken?
 • Wanneer sla je door?
 • Een gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Hoe vergroot je je zelfvertrouwen?
 • Hoe toon je zelfvertrouwen?

Deel 13

Omgaan met lastige situaties.

Stress hanteren

Vervelende stress in bekend bij de meeste mensen. Deze stress kan ontstaan in een lastige situatie zoals het geven van een belangrijke presentatie terwijl je daar onvoldoende op voorbereid bent. Soms kun je ook helemaal gestrest zijn, bijvoorbeeld als je te lang te hard hebt gewerkt en daarbij veel twijfelt over jezelf.

Onderwerpen:

 • Omgaan met stressvolle situaties.
 • Zes tips om beter om te gaan met stressvolle situaties.
 • Hoe toon je aan dat je stressbestendig bent?
 • Verhoog je stressbestendigheid.
 • Persoonlijke ontwikkeling.
 • Werk.
 • Balans werk en privé.
 • Even ontspannen....
 • Heb jij last van stressklachten?
 • Burn-out en overspannenheid.
 • Waarom hebben boeren nooit een burn-out?

Deel 14

Persoonlijk actieplan.

SMART doelen stellen

Specifiek.
Meetbaar.
Acceptabel.
Realistisch.
Tijdgebonden.

 • Voorbeelden.
 • Slechte voorbeelden.
 • Toepassingen.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

 • Wat is een POP?
 • Nadenken over jezelf.
 • Wanneer is een POP nuttig voor jou?
 • Werkwijze POP's.
 • Ontwikkelingsdoelen.
 • Praktisch of theoretisch leren.
 • Jouw voordelen.

Doelen stellen en plannen

 • Leerdoelen bepalen door feedback van anderen.
 • Zelfonderzoek.
 • Kennis- en inzichtdoelen.
 • Wat zijn goede leerdoelen?
 • De planning van dag tot dag.
 • Oriëntatie op toekomst.
Maak een account aan

Het Werkxyz account geeft u de mogelijkheid om CV's of vacatures te plaatsen en indien gewenst ontvangt u onze nieuwsbrief. »

Vertel het door

Bent u tevreden over onze dienstverlening en kent u iemand die op zoek is naar een baan of kandidaat?